top of page

sob., 19 gru

|

Samadhi

Ceremonia Kakao z muzyką na żywo / Cocoa ceremony with live music

Kakao - święta roślina Majów i Azteków, zwana "napojem bogów." Wierzono, że roślina ta pomaga skontaktować się ze światem duchowym, wejść w przestrzeń serca oraz łączy z Matką Ziemią. Uważana za nauczyciela, który otwiera świadomość na uniwersalne mądrości.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
Ceremonia Kakao z muzyką na żywo / Cocoa ceremony with live music
Ceremonia Kakao z muzyką na żywo / Cocoa ceremony with live music

Czas i lokalizacja

19 gru 2020, 17:00 – 20 gru 2020, 12:00

Samadhi, Samadhi, Wiry, Polska

O wydarzeniu

Kakao - święta roślina Majów i Azteków, zwana "napojem bogów." Wierzono, że roślina ta pomaga skontaktować się ze światem duchowym, wejść w przestrzeń serca oraz łączy z Matką Ziemią. Uważana za nauczyciela, który otwiera świadomość na uniwersalne mądrości. Jej subtelne działanie pobudza kreatywność, wzmacnia koncentrację oraz poprawia samopoczucie.  Nasze spotkanie rozpoczniemy od wspólnego przyrządzenia napoju. Następnie otworzymy ceremonię wspólną medytacją z dźwiękiem. Dźwięk i muzyka na żywo będzie towarzyszyć nam cały czas. Przestrzeń będzie otwarta do wspólnego grania, śpiewania i ruchu.  Towarzyszyć nam będą instrumenty etniczne takie jak bębny afrykańskie, balafon, bębny szamańskie czy misy tybetańskie. Kakao, muzyka i energia jaką stworzymy będzie nas prowadzić w stronę spontaniczności i ekspresji, która jest w nas i na którą nie zawsze sobie pozwalamy.  

PRZYGOTOWANIE: 

Prosimy o nieprzejadanie się przed ceremonią. Warto mieć w miarę pusty brzuszek.  

Prowadzący: 

Wojciech Krasuski  Entolog, muzyk, podróżnik - pasjonat Afryki Zachodniej. Rozpoczął przygodę z rytmem oraz grą na bębnach w 2004 roku. Od tego momentu bierze udział w wielu projektach muzycznych oraz współpracuje z instytucjami kulturalnymi, grając koncerty oraz prowadząc warsztaty gry na bębnach. W 2013 i 2014 roku odbył podróż do Gambii - Banjul oraz Gwinei - Conakry w celu nauki muzyki od Afrykańskich wirtuozów. Obecnie gra na Balafonie i Djembe w zespole Afrotuba oraz prowadzi warsztaty gry na bębnach dla różnych grup wiekowych.  

Jolanta Wesołowska, Samadhi 

Po latach pracy w biznesie, w finansach i księgowości dostrzegłam jak mało jest to istotne w życiu i w moim rozwoju. Ujrzałam piękno natury, prostoty i prawdy. W trakcie pobytu w Indiach podjęłam najważniejszą decyzję - zdecydowałam się całkowicie zmienić swoje życie…Teraz uczę jogi, prowadzę sesje medytacyjne i pracuję z dźwiękiem. Współtworzę takie projekty jak Wewnętrzne Przebudzenie, Etno Dance oraz organizuje wydarzenia związane z rozwojem osobistym i duchowym. Największym jednak moim osiągnięciem jest trwała zmiana stylu życia oraz systemu wartości w ocenie tego co jest istotne. Moją pasją jest śpiew intuicyjny, który jest dla mnie sposobem na wyrażanie emocji oraz budowanie pewności siebie. Rodzajem terapii pozwalającej powrócić ciału i umysłowi do równowagi. 

 

✔  CZAS I MIEJSCE: 

19 - 20 grudnia 2020 roku   

Samadhi, Wiatrak z XIX w. wieś: Wiry 23 

link do Google Maps https://goo.gl/maps/w3t9kysx7s6Zkoqv9 

✔ CENA:   

250 zł  

cena obejmuje: 1 nocleg w pokoju 2 - osobowym z własną łazienką, śniadanie, ceremonię, saunę  

Maksymalna ilość uczestników: 12 osób  

Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł przelewem na konto bankowe oraz wysłanie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty na poniżej podany e-mail.  

W przypadku wyraźnego zakazu administracyjnego związanego z sytuacją epidemiczną, który uniemożliwiłby przeprowadzenie warsztatów zwracamy wszystkie zaliczki najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.  

Dane do przelewu: Fundacja Samadhi 

nr konta: 71 2490 0005 0000 4530 1793 4007 

tytułem: kakao 

 

Dodatkowe informacje: 

jola.samadhi@gmail.com 

tel. 530 060 008 

Do zobaczenia 

---------------------------------------------------------------

Cocoa – a holy plant in Maya and Aztec tradition also called „gods’ drink”. It was believed that this plant helps in contacting spiritual raum, entering the space of one’s heart and contacting with Mother Earth. The plant was treated as a teacher, who opens consciousness to universal wisdom. Its subtle effect promotes creativity, enhance concentration and well-being.  We will start our workshop with common preparation of our cocoa drink. Then we open the ceremony with meditation accompanied by live sound and music which we will experience throughout the ceremony. Our space will be open for joint music playing, singing and movement. We will use ethnic instruments such as African drums, balafon, shamanic drums or Tibetan bowls. Cocoa, music and the energy which we will create together will lead us towards spontaneous expressions, which is present within us and we do not always allow ourselves to experience. 

PREPARATION: 

Please do not over-eat before the ceremony. It is better to have mostly empty belly.  

WORKSHOP LEADERS: 

Wojciech Krasuski Ethnologist, traveler – passionate about West Africa. Started his journey with drumming in 2004. Since then he participates in different musical projects, cooperates with cultural institutions, plays concerts and conducts drumming workshops. In 2013 and 2014 he visited Gambia – Banjul and Guinea – Conakra in order to learn music directly from local, African masters. Presently he plays on Balafon and Djembe in Afrotuba band and conducts drumming workshops for people within different age groups.  

Jolanta Wesołowska, Samadhi After years of working in business, financial and accounting sector, I noticed how unimportant it is in my life and my personal development. At the same time I noticed beauty of nature, simplicity and truth. During my travel to India I took the most important decision to completely change my life… Now I teach yoga, lead meditation and work with sound. I coproduce such projects like Internal Awakening, Ethno Dance and organize various events connected with personal and spiritual development. Yet the biggest of my achievements has been a lasting change in my lifestyle, values and understanding what is really important. My passion is intuitive singing, which has become a way to express emotions and self-confidence. Also became a type o therapy allowing body and mind to return to their natural balance.  

TIME AND PLACE: 

19-20 December 2020 

Samadhi, Windmill from XIX century Address: Wiry 23, 58-124 Marcinowice  

Link to google maps 

https://goo.gl/maps/w3t9kysx7s6Zkoqv9  

PRICE: 250 PLN, includes 1 night accommodation in a nice double room with 2 single beds, own bathroom, breakfast, the ceremony and sauna.  

Maximum number of workshop participants – 12 people.  

In order to make a reservation for the workshop please transfer 100 PLN to our bank account. Send please the payment confirmation to the below email address.  

Depending on the pandemic situation we may face an administrative limitation to conduct different events and workshops. In such explicit case with concrete lockdown we will return all the prepaid funds within 2 working days.  

Payment details:  

Fundacja Samadhi 

Account number: 71 2490 0005 0000 4530 1793 4007  

Payment title: cocoa  

Additional information: 

jola.samadhi@gmail.com 

tel. 530 060 008  

See you at the ceremony!

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page